Akrobatik Avancerad


Kursplan Akrobatik Avancerad 10-17 år

Elever som tränat 3-4 terminer med Stockholm Acrobatic Academy går vidare till nivån ”Akrobatik Avancerad”. På avancerad nivå ökar intensiteten ytterligare och därmed även kursmålen.  Maila oss på info@stockholmsportacademy.se om du har frågor eller funderingar.

Målsättningar Akrobatik Avancerad
 • Träningen ska ge fysisk allsidighet
 • Vidareutveckla tidigare kunskaper
 • Individuell feedback och vägledning
 • Skapa självständiga individer och akrobater
 • Skapa ett intresse för idrott och hälsa
Teknikträning

På den avancerade kursen finslipas tidigare lärda tekniker. Nya och avancerade övningar såsom volter tränas regelbundet. Teknikträningen på avancerad nivå bedrivs i ett högre tempo och kräver att du som deltagare håller dig fysiskt aktiv utöver akrobatikträningen. Akrobaten ska kunna tillämpa sin tidigare kunskap och ta ett större ansvar för den egna träningen. Tekniken blir mer individspecifik och större fokus ligger på att utföra moment korrekt. Det ställer högre krav på akrobaten att vara självständig, kunna ta instruktioner och omvandla dem till handling. Träningen mer än tidigare på en individuell basis där den egna viljan sätter gränsen.

Det läggs fortfarande en stor vikt vid att träna allsidigt.

Urval av tekniska mål för “Akrobatik Avancerad”, alla juniorer ska kunna:
 • Utföra hjulning och rondat
 • Handvolt på matta
 • Handstående utan hjälp
 • Flickis
Urval av övningar den avancerad kursen fokuserar på:
 • Volter: Framåt, bakåt och skruv.
 • Handstående, rondat, hjuling
 • Hopp
 • Kombinationer (ex rondat till volt)
Koordinationsträning

Precis som i tidigare steg läggs en stor vikt vid koordinationsträningen då den förenklar all annan inlärning. Träningen inleds därför med 15 min uppvärmning. Akrobaten ska nu kunna tillämpa tidigare kunskap och värma upp själv, under uppsyn och med tips från tränarna, med de övningar vi tidigare lärt oss. Träningen byggs efterhand på med svårare koordinativa övningar.

Avslutning

Varje termin avslutas med en uppvisning för föräldrar och anhöriga.

För: Flickor och pojkar 10-17 år
Gruppindelning: Efter ålder

Schema / Boka plats

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats