Akrobatik Nivå 1

Stockholm Acrobatic Academy


Akrobatik Nivå 1, 6-14 år

Barn som deltagit i akrobatiklekis 1-2 terminer har förtur till “Akrobatik”.
Det fungerar självklart bra att börja träna akrobatik även efter 5 års ålder. Ditt barn startar då direkt på “Akrobatik” där gruppindelning sker efter ålder. Inga förkunskaper krävs.

Kursplan

Målsättningar:

 • Ge juniorerna fysisk allsidighet
 • Lära juniorerna träna i grupp och tillgodogöra sig instruktioner
 • Lära juniorerna en tekniskt riktig grund och ge dem en förståelse för akrobatik
 • 100% av juniorerna ska känna sig trygga och bli uppmärksammade som individer
Teknikträning

På akrobatikens grundnivå utvecklas en grund för att i framtiden kunna utföra alla grenar optimalt. Deltagarna lär sig kroppskontroll, hoppteknik och koordination. Detta för att skapa en bred grund samt ge förutsättningar till ett långt och lustfyllt idrottande. Att från början använda sig av rätt teknik förenklar senare inlärning, ökar effektiviteten och minskar skaderisken.

Urval av tekniska mål för “Akrobatikens grundnivå”, alla juniorer ska kunna:
 • Utföra korrekt kullerbytta, framlänges och baklänges
 • Utföra hopp som ljushopp, krysshopp, gruppering med bra kroppsposition på air-track eller trampett
 • Ha god kroppskontroll, kroppsspänning
 • Utföra förövningar till framåt- samt bakåtvolt
 • Utföra handvolt med landning i sittande position
Alla juniorer skall veta:
 • Hur man hjular
 • Hur man utför en handvolt på matta eller air-track
Koordinationsträning

En röd tråd som löper genom all Stockholm Sport Academys träning är inslagen av koordinationsträning . Vi vet av erfarenhet och studier att koordinativa färdigheter förenklar all inlärning samt utförande av rörelser och därför vill vi så tidigt som möjligt skapa en koordinativgrund. Det är något som ungdomarna kommer ha nytta av hela livet, oavsett vilken sport de utövar.

Varje träningstillfälle inleds därför med 15 min tränarledd uppvärmning där koordinativa egenskaper som reaktionsförmåga, balans och rumskoordination tränas. Under terminen är det även inslag av cirkelträning och hinderbanor.

Avslutning

Varje termin avslutas med en uppvisning för föräldrar och anhöriga.

För: Flickor och pojkar 6-14 år
Gruppindelning: Efter ålder
Antal barn: 10-12 barn per grupp/tränare

Föräldraroll

Vi tycker att det känns jätteroligt att få dela med oss av vår passion för träning i allmänhet och akrobatik i synnerhet. Att träna med barn är ett äventyr och vi räknar med att både barn och ledare har en spännande utvecklingsresa framför sig. Detta är en resa som vi (efter många års erfarenhet) kommit fram till att barnen gör bäst tillsammans med sina tränare, men utan sina föräldrar.

Vi ber därför er föräldrar att lämna era barn till tränarna vid träningssalen för att sedan invänta passets slut utanför. Vi vill alltså gärna att ni finns på plats i byggnaden men inte i träningssalen. Föräldrar och anhöriga är varmt välkomna att vara med i lektionssalen fösta samt sista träningstillfället.

Klädsel

Vanliga träningskläder för inomhusbruk (t-shirt, linne, shorts eller tights). Tänk på att skorna inte ska ha svart sula. Packa ned vattenflaska samt överdragskläder för att hålla värmen. 

Vidareutveckling

Utveckling Akrobatik
Efter 1-2 termin på akrobatikens grundnivå är junioren redo för Akrobatik Fortsättning

 

Schema / Boka plats

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats