Akrobatik Fortsättning

Stockholm Acrobatic Academy


Kursplan Akrobatik Fortsättning 7-16 år

Elever som tränat 1-2 terminer akrobatik på Stockholm Acrobatic Academy går vidare till “Akrobatik Fortsättning”. I den här fasen ökar intensiteten ytterligare och därmed målsättningarna. Har man tränat akrobatik/gymnastik innan finns det möjlighet att börja träna på fortsättningsnivån direkt. Maila oss på info@stockholmsportacademy.se om du har frågor eller funderingar.

Målsättningar Akrobatik Fortsättning
 • Juniorerna ska känna tillhörighet till organisationen och känna sig som en akrobat
 • Ge juniorerna en fysisk allsidighet
 • Vidareutveckla grundkunskapen
 • 100% av juniorerna ska känna sig trygga och bli uppmärksammade som individer
 • Skapa självständiga individer och akrobater
Teknikträning

Tidigare lades den tekniska grunden som här vidareutvecklas. Teknikträningen på fortsättningsnivån är mer avancerad och bedrivs i ett högre tempo. Akrobaten kan kunna tillämpa sin tidigare kunskap och ta ett större ansvar för den egna träningen. Tekniken blir mer avancerad och individspecifik. Det ställer högre krav på akrobaten att vara självständig, kunna ta instruktioner och omvandla dem till handling. Träningen mer än tidigare på en individuell basis där den egna viljan sätter gränsen.

Det läggs fortfarande en stor vikt vid att träna allsidigt.

Urval av tekniska mål för “Akrobatik Fortsättning”, alla juniorer ska kunna:
 • Utföra korrekt kullerbytta, framlänges och baklänges
 • Utföra hopp som ljushopp, krysshopp, gruppering med bra kroppsposition på air-track eller trampett
 • Ha god kroppskontroll, kroppsspänning
 • Hjula
 • Göra en rondat
 • Uföra en handvolt på matta eller air-track
 • Uföra en frammåt volt från höjd med landning sittande
Koordinationsträning

Precis som i tidigare steg läggs en stor vikt vid koordinationsträningen då den förenklar all annan inlärning. Träningen inleds därför med 15 min uppvärmning. Akrobaten ska nu kunna tillämpa tidigare kunskap och värma upp själv, under uppsyn och med tips från tränarna, med de övningar vi tidigare lärt oss. Träningen byggs efterhand på med svårare koordinativa övningar.

Avslutning

Varje termin avslutas med en uppvisning för föräldrar och anhöriga.

För: Flickor och pojkar 7-16 år
Gruppindelning: Efter ålder

Vidareutveckling

Utveckling Akrobatik
Efter 3-6 termin på akrobatikens fortsättningsnivå är junioren redo för Akrobatik Avancerad

Schema / Boka plats

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats